fiskekort

Fiskeregler för Yxningen

Fisketillsyn av fisket i Yxningen utförs av länsstyrelsen utsedda tillsynsmän. Dessa har av fiskevårdsföreningens styrelse fått befogenheter att bevaka att dessa regler följs. Var aktsamma om vår unika sjö, visa hänsyn intill naturområden, speciellt till sjöns fågelliv under häckningstider. Elda inte på klipporna samt skräpa inte ner, ta med er skräpet hem.

Fiskekort

Kortet är personligt och gäller även make/maka/sambo samt barn under 18 år. Fiskekortet måste alltid medföras. Gäller endast för handredskapsfiske. Isfiske, max 8 redskap, linor eller beten per kort. Gäller ej för kräftfiske/nätfiske eller trollingfiske. För dragfiske med motor under gång så gäller att inga hjälpmedel som förändrar betets naturliga djupgång får användas, ej heller s.k. sidoparavaner samt att endast 1 bete per fiskekort är tillåtet. Årskortet gäller 1 år från och med inköpsdatum.

Årskort 500 kronor

KÖP KORTET ONLINE

7-dagarskort 250 kronor

KÖP KORTET ONLINE

Dagkort 80 kronor

KÖP KORTET ONLINE

Trollingkort

Kortet är personligt och gäller även make/maka/sambo samt barn under 18 år. Fiskekortet måste alltid medföras. Gäller endast för trollingfiske, max 8 spön/beten per kort, endast 1 kort per båt är tillåtet, max en krok per bete, detta för att underlätta Catch and release. Max 2 laxfiskar varav max 1 röding per dygn och kort/båt är tillåtet. Årskortet gäller 1 år från och med inköpsdatum.

Årskort 800 kronor

KÖP KORTET ONLINE

Dagkort 200 kronor

KÖP KORTET ONLINE

Minimimått

Röding 60cm Fångstförbud 15 sep-15 dec
Lax 60cm
Öring Fångstförbud hela året.
Gädda 40cm
Ål 53cm

Försäljningsställen fiskekort och befintliga båtramper

ICA Birgersson Gusum, Yxningens camping, Hultins Linköping, Sportringen Åtvidaberg,
Sjöberga lanthandel Holmbo samt www.ifiske.se Båtramp finns vid Yxningens Camping kostnad 100 kr per år samt Yxnerum kostnad 100 kr per år.

Fiskeregler för markägare

Markägare med del i Yxningen äger rätt till fritt fiske för familjen på eget vatten, vid fiske på ej eget vatten skall vattenägarkort lösas, kontakta styrelsen. Vid fiske med fasta redskap skall dessa vara VÄL UTMÄRKTA samt försedda med namn eller fastighetsbeteckning, för att lätt kunna identifieras. Vi rekommenderar maskstorlek 60 mm på nät.