Karta över Yxningen

Kort beskrivning

Yxningen är en sjö i sydöstra Östergötland i skärningen mellan Skärkinds och Hammarkinds härader i Östergötland och Norra Tjusts härad i Småland. Sjön är känd för sin fina vattenkvalitet, med ett siktdjup på som mest sju meter. Största uppmätta sjödjup är 74 meter mellan gården Slottet och Lindholmen. Sjön sträcker sig tre mil från Yxnerum i nordväst till Fallingeberg i sydöst och mäter en mil i bredd mellan Gärdsnäs i syd och Säverum i norr. De cirka 90 öarna utgör en insjöskärgård, varför Yxningen är populär bland friluftsutövare. Sjöns yta är ca 31 km² och är belägen 38 m ö.h.

Sedan slutet av 1990-talet har sjön uppmärksammats för sin rikliga tillgång på fisk. Dock måste man vara medveten om att all öring som fångas i sjön måste återutsättas. Detta gäller oavsett fiskens skick. Den som bryter mot detta riskerar att få sina fiskeredskap beslagtagna och förverkade.