November 2017 inplanterades 2500 yngel av Gullspångslax.