Maj 2019 inplanterades cirka 3500 två-åriga Klarälvslaxar. Storlek vid inplantering varierade mellan 10 och 20 cm.