Inplantering av röding och lax

Inplantering av 6000 rödingyngel och 1500 tvåsomriga Gullspångslaxar har skett under oktober månad 2015.

Inplantering av 2500 yngel av Gullspångslaxar har skett under november månad 2017.

Inplantering av 2500 Storröding har skett under oktober månad 2018.

Våren 2019 kommer ca 2000 två-åriga Klarälvslaxar att inplanteras.