Beställ karta med djupangivelser

Föreningen har under året tagit fram kartor med djupangivelser över Yxningen. Kartorna kan du nu beställa här direkt via vår hemsida.

Så här gör du:
1) Maila din beställning till Anders Folkesson, anders.bo.folkesson@telia.com
2) Kostnaden per karta är 100 kronor som du betalar till föreningens BG 5689-2755
3) Kartan kommer därefter hemskickad till dig ihopvikt i ett kuvert